КЛИКНИ ВЪРХУ СНИМКАТА
Блог за научната дейност на проф. Марков

Уважаеми колеги,

Добре дошли в сайт Офталм ревю! 


Това е сайт за авторски материали, споделящи опита по профилактиката и лечението на очните заболявания. 

Създаден е и в помощ на специализиращия офталмолог, 

като предоставя теми, обзори, 

дискусии и изпитни въпроси заедно с техните отговори.  

В сайта можете да видите защитените през последните години дисертации, научното развитие на колегите, придобитите научни степени  и ценз. 

Ще намерите информация за предстоящи и проведени конференции и конгреси у нас и в чужбина.

Най-общо сайтът е предназначен за популяризиране на научните постижения и запознаване на аудиторията с новостите в офталмологията.

Сайтът дава възможност за изява на фармацевтичните фирми и частните очни кабинети и клиники в страната.

Тук ще ви държим в течение за излизането от печат на всеки нов брой на списание „ Български офталмологичен преглед „ 

със  съдържанието му и пълните текстове на публикуваните статии в него.

Желаем ви ползотворно ползване на ophthalmreviews.com                                                                


Проф. Марков - Главен редактор  на сп. „Български офталмологичен преглед"

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПЕНТАГРАМ"КЛИКНИ ВЪРХУ РЕКЛАМАТА